Medicinsk Qi Gong enligt Biyunmetoden

Qi kan översättas med livskraft eller energi. Gong kan översättas med metod eller teknik. Metod för att skapa livskraft. Biyun – den hälsobevarande metoden har skapats av Fan Xiulan, som är läkare i traditionell kinesisk medicin. Hon är också auktoriserad Qi Gongmästare och innehar en arbetsprofessur i medicinsk Qi Gong. Hon är styrelseledamot i World Academic Society of Medical Qi Gong och vice generalsekreterare i Chinese Academic Society of Medical Qi Gong.


Stilla Qi Gong innebär en sittande meditation. Målet är att tömma sinnet på tankar, vara här och nu, medvetet närvarande i sin kropp. Det kan man göra genom koncentration på andning, visualisering eller ett mantra (ett ord eller en ljudkombination).


Jichu Gong, steg 1 är ett grundprogram som innehåller en systematisk genomgång av hela kroppen med långsamma, mjuka rörelser under koncentration och avslappning. Med hjälp av en CD-skiva med rörelsebeskrivning och traditionell, kinesisk musik kan du träna regelbundet hemma varje dag för att få så god hälsoeffekt som möjligt. Träningen sker med slutna ögon. Du koncentrerar dig på att stärka din hälsa och din livskraft. Qi Gong stimulerar och stärker leder, muskler, senor, nervbanor och cirkulation av exempelvis blod och lymfa på ett naturligt och välgörande sätt. Din koncentrationsförmåga och ditt psykiska välbefinnande kan förbättras. Immunförsvaret stärks. Du blir mindre mottaglig för infektioner av olika slag.


Du blir mer medveten om hur du mår, slappnar av och kan få förnyad kraft efter Qi Gongträning och en avslutande egenmassage. Det gäller både Jichu Gong och stilla Qi Gong. Till en början kan du känna av att din kropp börjar arbeta för att lösa upp spänningar. Efter ca 100 dagars regelbunden Qi Gongträning börjar träningen ge mer djupgående effekter för din hälsa.


Biyunmetoden har i första hand tre steg av rörelseträning. Det är som ett hälsohus som byggs upp. Grunden, golvet, läggs i steg 1, Jichu Gong, som ger goda hälsoeffekter vid daglig träning. Du kan fördjupa hälsoeffekten med steg 2, ”väggarna”, och med steg 3 når du en helhet, bygger taket. Din livslåga, ditt ljus får kraft och skydd i hälsohuset. Det första steget tränar du 25-30 min/dag och de andra stegens Qi Gong tar något längre tid att träna.


Viktigt: Om du har/har haft allvarliga psykiska sjukdomar som schizofreni, bipolär sjukdom, psykos eller har anlag i nära släktled för de nämnda psykiska sjukdomarna ska du inte träna medicinsk Qi Gong. Du ska heller inte träna Biyun-metodens rörelse-Qi Gong om du har/har haft epilepsi eller är gravid efter tredje månaden. Du kan då träna stilla Qi Gong.


Möjlighet finns att bli instruktör på längre sikt. Det krävs minst 1,5 års utbildning och regelbunden Qi Gongträning. Fan Xiulan auktoriserar instruktörerna. Det är bara diplomerade instruktörer som får lära ut Biyunmetodens Qi Gong.


Vid Qi gongträning: Ta på dig en ledig klädsel och skor med tunn sula eller tjocka sockar.


Om du vill läsa mer om Biyunmetoden, traditionell kinesisk medicin och dess grundare Fan Xiulan, kan du läsa hennes båda böcker: "Qi Gong enligt Biyun" och ”Hälsans Tao" samt se Biyunskolans hemsida: Biyunakademin Där finns också information om forskning mm.


I Sverige har den rikstäckande föreningen Gröna Draken bildats vars målsättning är att främja människors fysiska och psykiska hälsa med traditionell kinesisk medicin i allmänhet och Medicinsk Qi Gong i synnerhet genom information och erbjudanden om utbildning i Biyun - den hälsobevarande metoden. För kursinformation lokalt runt Umeå, ring instruktören Ellinor Carlander: 073-576 92 49. För mer information: tel: 08-716 44 60, eller läs om Biyunmetodens förening i Sverige: Gröna drakenLivskraftnord på Facebook        
Livskraft Nord Ellinor Carlander
Istidsgatan 53, 906 55 Umeå
info@livskraftnord.se   073-576 92 49